Stichting Burnout - Vlaanderen
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
BU
Wat is burnout?
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Burnoutprogramma
Typische burnoutsituaties
Wie betaalt het?

Nog meer over burnout

Burnout preventie
Achtergrond & Contact


Wat is burnout?

Burnout is een toestand (of dreiging van) emotionele uitputting naar aanleiding van menselijke interactie. De emotionele uitputting wordt vaak gevolgd door 'depersonalisatie' of cynisme, en minder vertrouwen in de eigen capaciteiten.

Wij volgen met deze definitie Christina Maslach Ph.D, een van de eerste wetenschappers op burnout gebied.

Andere bekende burnout wetenschappers zijn:

- Christina Maslach
- Pines
- Paine
- Golebiewksi
- Burich
- Leiter
- Schaufeli (NL)
- Blankert ('Grand Theory of burnout' - 2014 klik hier, 8 pag. PDF)

In de medische gids over psychische zaken, de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is Burn-out opgenomen onder de aanpassingsstoornissen (denkneuroses) en is het gevolg van o.a.:
- onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen
- star destructief denkpatroon
- aanhoudende ononderbroken alertheid ofwel chronische stress.

Bedrijfsartsen testen het graag met 4DKL, psychologen met MBI/Ubos en SCL-90.

Zie ook de beschouwinge op http://www.burnout.nl/watisburnout/watisburnout.htm Een andere beschouwing is de volgende.

1) burnout kan INTRAPSYCHISCH zijn: de drukte en vermoeienis zit hem 'tussen de oren'. Het verwoorden van hetgeen tussen de oren verwart, het uitwerken hiervan in lijsten, het bespreken hiervan kan voor verheldering zorgen.

 

Burnout heeft een zware emotionele component, maar als men zich realiseert wat er aan de hand is en het geordend op papier staat, kan een deel van de emotie wegvloeien als zijnde 'irrationeel'.

 
2) burnout kan INTERMENSELIJK zijn. Dit is meestal het geval: door de toename van de overbevolking en toename van electronische contactmogelijkheden, is men eigenlijk nooit 'in ruste'. Men kan elk moment gestoord worden, of anderen kunnen je constant beoordelen en eisen aan je stellen. En als ze dat al niet doen, kan de eigen geest een projectie maken van de eisen die een ander stellen, en kan men ook als het contact met de omgeving is opgehouden 'nog gekker worden'.
 
Belangen tussen mensen kunnen vaak tegengesteld zijn, zonder dat men dit uitspreekt. Dit kan ertoe leiden dat men zich telkens verplicht voelt initiatieven te nemen, die gedoemd zijn te mislukken. Een soort 'Sysiphuskwelling' waar nooit een einde aan komt.
 
3) Burnout kan ook EXISTENTIEEL zijn. De verzorgingsstaat is, althans in Nederland, definitief vaarwel gezegd. Veel mensen komen er vanaf een bepaalde leeftijd niet meer tussen; zij worden door de gepriviligeerden als het ware uitgestoten, vervolgens ervan beschuldigd niet 'mee te doen' en vervolgens 'leeggezogen' (denk aan werklozen die in databases van incassobureaus staan). De mens is zijn vroegere vrijheid van jager en landbouwer, waarmee hij zelf zijn leven kon regelen, kwijt. Er is geen land meer vrij om te jagen of te landbouwen of naar believen een eigen huis te bouwen. Wie dan tekort komt, in ruimt, rust, continuiteit, eten, ontspanning, veiligheid kan ook burnout worden. Het vervelende is echter dat de maatschappij zo is ingericht dat niets aan deze situatie kan worden veranderd tenzij de getroffenen meer geld krijgen of kunnen verdienen.
 
Veel mensen in de 'armenwet' zijn burnout - en hier valt niets aan te doen, behalve meer pecunia.

info@burnout.be


 


Stichting Burnout Vlaanderen -De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout